SPBLn vuosikokous 26.1.2020 kutsu ja esityslista

SPBL:n vuosikokous sunnuntaina 26.1.2020 kello 14.00 – Glue Collaboration -toimisto, Meritullinkatu 11 C, Helsinki.

Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus toimintavuodelta 2019
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta 2019. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä
8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
9. Valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
10. Valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
12. Vahvistetaan liiton matkustussääntö
13. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat
14. Kokouksen päätös

Ilmoittautumiset etukäteen 19.1.2020 mennessä sopivan kokoustilan, etäyhteyden muodostamista sekä tarjoilujen järjestämistä varten liittohallituksen puheenjohtaja Jani Leskiselle sähköpostitse jani.leskinen@elisanet.fi.

HUOM! Kokoukseen voi osallistua nyt myös etäyhteyden avulla Google Hangouts ohjelman kautta. Tarkemmat tiedot etäyhteydestä välitetään sähköpostitse ilmoittaumisen yhteydessä liittohallituksen puheenjohtajan toimesta.