SPBL:n vuosikokous keskiviikkona 2.3.2022 kello 18.00 – 19.30 Google Meet etäkokousalustalla.

Vuosikokouksen esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut edustajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä liittohallituksen laatima toimintakertomus toimintavuodelta 2021
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille toimintavuodelta 2021. Jos vastuuvapautta ei myönnetä on liittokokouksen tehtävä päätös jatkotoimenpiteistä
8. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimintavuodelle sekä vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
9. Valitaan joka toinen vuosi liittohallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi vuodeksi
10. Valitaan liittohallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä seuraavaksi vuodeksi

  1. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varatilintarkastajaa. Liiton tilintarkastaja tai varatilintarkastaja ei voi toimia liiton toimihenkilönä eikä muissa luottamustoimissa. Määrätään tilintarkastajien palkkioiden korvausperusteet.
    12. Vahvistetaan liiton matkustussääntö
    13. Käsitellään muut liittohallituksen esittämät ja jäsenten näiden sääntöjen määräämässä ajassa esittämät asiat

– Käsitellään lisenssivakuutustarjoukset

– Liitto hakee ”Leader-rahoitusta” lajin kehittämiseen

– Liitto perustaa rahaston millä tuetaan junnutoimintaa.

– Liitto hakee opetus ja kulttuuriministeriöltä 25 000€ avustusta.

– Nimetään vastuuhenkilö hakemuksiin

– Ohjataan tuleva hallitus vaihtamaan liiton pankki säästöjen toteuttamiseksi.

  1. Kokouksen päätös

Ilmoittautuminen kokoukseen 28.2.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen jani.leskinen@elisanet.fi.

HUOM! Koronatilanteen vuoksi fyysistä kokoontumista ei järjestetä, vaan kokous järjestetään kokonaisuudessaan etäyhteyden (Google Meet) avulla. Tarkemmat tiedot etäyhteydestä välitetään sähköpostitse ilmoittaumisen yhteydessä liittohallituksen puheenjohtajan toimesta.