Suomen paintball-liiton laatima Paintball pelin turvallisuusohje

Pelialue

Pelialueen on täytettävä paintballin pelaamiseen vaadittavat turvallisuuskriteerit ja pelaamisen pitää tapahtua maanomistajan luvalla (lupa on hyvä pyytää kirjallisesti). Julkisella paikalla pelaaminen tai merkkaimen käsittely on ehdottomasti kielletty! Alla on lueteltu pelialueen turvallisuusohjeet.

Pelialue on pelaamiseen soveltuva

Pelialue on pelaamiseen soveltuva, kun se ei ole julkisella paikalla eikä siellä ole vaaraa aiheuttaa vahinkoa sivullisille, eläimille tai kenenkään omaisuudelle eikä pelaaminen häiritse ulkopuolisia tahoja. Pelialueen käyttämiseen pitää myös olla maanomistajan lupa (lupa on hyvä pyytää kirjallisesti). Pelaamiseen tarkoitettu alue sekä turva-alue on eristettävä esimerkiksi lippusiimoin / muilla toimenpiteillä, joilla sivullisten alueelle pääseminen pyrittävä estämään. Alueelle on järjestettävä riittävä määrä valvontaa, jotta sivullisten pääsy pelialueelle on mahdollista estää. Turva-alue on eristettävä pelialueesta turvaverkoin tai muuten järjestettävä sellaisen matkan päähän, ettei merkkaimien kantama yllä sinne.

Pelialueen pitää olla turvallinen pelata

Alueella ei saa olla mahdollisia vaaranpaikkoja kuten jyrkänteitä, rotkoja, isoja tai piilossa olevia kuoppia, teräviä esineitä, luhistuvia rakenteita tai liukkaita pintoja. Lisäksi pelialueella ei saa olla rakennuksia tai rakennelmia, jotka voivat sortuessaan, kaatuessaan tai rikkoutuessaan aiheuttaa vaaraa pelaajille tai sivullisille henkilöille/omaisuudelle. Myös metsässä pelattaessa on otettava huomioon satunnaiset retkeilijät. Pelialue on myös erotettava selkeästi muusta alueesta, niin ettei sinne pääse ilman turvanauhan (kuten lippusiiman) ylittämistä liikkumaan. Lisäksi turvanauhan tarkoitus on estää pelaajien eksyminen pelialueen ulkopuolelle. Ennen peliä on hyvä kerrata pelialueen rajat pelaajien kanssa.

Pelialueella on oltava turva-alue

Turva-alue on pelialueesta rajattu alue, jossa jokaisen pelaajan tai sivullisen on turvallista oleskella. Turva-alue pitää olla rajattu pelialueesta joko paintballiin tarkoitetun suojaverkon avulla tai esimerkiksi kiintein rakentein kuten pleksi-muovein/lasein tai sen pitää muutoin olla merkkaimen kantaman ulottumattomissa. Turva-alueella tai sen läheisyydessä merkkaimet on pidettävä tulpattuina tai piipussa on oltava piippusukka. Turva-alueelle saapuvia sekä siellä oleskelevia pitää valvoa mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Turva-alueella voi liikkua ilman maskia, mutta sitä ennen on varmistuttava siitä, että jokaisessa alueella olevassa merkkaimessa on piippusukka tai piipputulppa (”piippuplugi”).

Varusteet

Maski

Pelaajien, tuomarien ja muiden pelialueella liikkuvien on käytettävä paintball käyttöön hyväksyttyjä maskeja. Paintball käyttöön hyväksytyn maskin tulee täyttää standardin ASTM F-1776 mukaiset vaatimukset. Maskeina ei saa käyttää pelkästään: aurinkolaseja, suojalaseja, motocrosslaseja, taktisialaseja tai muitakaan kasvosuojia jotka eivät ole varta vasten suunniteltu paintball käyttöön. Maskin tulee suojata silmät, korvat, nenä ja suun. Maskin kiristyshihnan on oltava kunnossa ja sen on pysyttävä päässä kovassakin liikkeessä. Maskista tulee löytyä myös leukaremmi niskaan tulevan kiristyshihnan lisäksi. Linssi pitää olla kiinnitettynä maskiin sekä sen on oltava ehjä, läpinäkyvä sekä puhdas. Pelialueella ei missään tilanteessa koskaan saa riisua maskia päästä! Kukaan pelialueella liikkuva ei ole poikkeus, ei edes pelin vetäjä, kuvaaja tai tuomari.

Merkkain

Merkkaimen tulee olla huollettu ja toimintakunnossa. Pelialueella tai peleissä ei saa käyttää muita kuin paintball käyttöön hyväksyttyjä merkkaimia. Paintball käyttöön hyväksytyn merkkaimen tulee täyttää ASTM F2272-03 mukaiset vaatimukset. Merkkainta on aina käsiteltävä niin kuin se olisi ladattu. Merkkainta ei saa koskaan laukaista paikassa, jossa on ihmisiä, joilla ei ole maskia päässä.

Merkkaimen lähtönopeudet

Merkkaimen lähtönopeuksia tulee valvoa säännöllisesti asiaan tarkoitetuilla nopeustutkilla. Suositeltava maksimilähtönopeus ulkotiloissa on 300 fps (jalkaa sekunnissa) ja sisätiloissa riippuen etäisyyksistä 270 fps. Erityishuomiota lähtönopeuksien valvontaan tulee kiinnittää, mikäli merkkaimen kokoonpanoa muutetaan päivän aikana (esim. piipun vaihto) tai mikäli käytössä on hiilidioksidi -voimanlähde (CO2 -pullo) joka reagoi herkästi lämpötilavaihteluille.

Paineilma- ja hiilidioksidipullot

Paineilma- ja hiilidioksidipulloissa pittää olla Suomen lain Paineastia-asetus 21.6.1973/549? mukainen, tyyppihyväksytty sekä siinä on oltava voimassa oleva Eurooppalainen ?Phi? leima. Amerikkalaisia DOT leimallisia pulloja ei ole laillista täyttää Suomessa. Paineilmapulloja tai sen yhtedessä olevia osia ei saa voidella öljypohjaisilla aineilla.

Piippusukka sekä piipputulppa

Silloin kun merkkainta ei käytetä, on sen piipussa pidettävä piippusukkaa tai piipputulppaa. Taukoalueella on aina pidettävä piippusukkaa tai piipputulppaa. Kun pelaaja eliminoituu pelissä hän tulppaa aina aseensa. Pelin järjestäjän on huolehdittava siitä, että jokaisella on pelissä mukana piippusukka tai piipputulppa sekä nämä ovat asennettuina tauko(turva)-alueella.

Muut suojavarusteet

Pelaajille on tarjolla myös muita suojaavia varusteita, joiden käyttöä suositellaan, kuten alasuojat, polvisuojat, kyynärpääsuojat, kaulasuojat, rintasuojukset, hansikkaat, päähineet sekä nilkkoja tukevat kengät. Näiden käytöllä voidaan estää loukkaantumisia sekä kivuliaita osumia.

Pelin järjestäminen

Säännöt

Pelin vetäjä rohkaisee ja kehottaa pelaajia pelaamaan yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan.

Ensiapu ja alkusammutus

Pelinvetäjällä tulee olla vähintään SPR:n ensiapu 1 (tai vastaava) voimassa oleva ensiapukoulutus. Pelialueella on oltava tarvittava ensiapuvälineistö. Pelin järjestäjän on huolehdittava etukäteen mahdollisen loukkaantuneen henkilön evakuointiin tarvittava riittävä välineistö pelipaikalle ja suunniteltava mahdollisen evakuoinnin käytännön toteutettavuus pelipaikalle/pelipaikalta (pelastustie). Luonnossa pelattaessa on pelaajia tiedotettava tulipalovaarasta ja ohjeistettava mm. roskien, tupakantumppien ja palavan materiaalin käsittelystä. Kun alueella on tulipalovaara, niin paikalla oltava myös alkusammutusvälineistöä. Lisäksi tulee huolehtia riittävästä nesteytyksestä nestehukan/lämpöhalvauksen välttämiseksi erityisesti kesäaikaan pelattaessa ja riittävästä pukeutumisesta talvisaikaan pelatessa. Talvella pelatessa on syytä huolehtia myös, etteivät värikuulat pääse jäätymään, jolloin jäätyneet kuulat voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa suojavälineistä huolimatta pelaajille/omaisuudelle.

Pelaajan pelikunto

Pelaaminen alkoholin, huumeiden sekä toimintakykyä rajoittavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty!

Pelin kulku ja komennot

Vaaratilanteiden tunnistaminen: Pelialueen rajaamisesta huolimatta on mahdollista, että alueella liikkuu peliin kuulumattomia henkilöitä. Jos näin tapahtuu, peli on heti keskeytettävä huudolla ”Peli seis!”, jonka jokainen pelaaja toistaa aina kuullessaan.
”Peli seis” -komento toimii myös muiden vaaratilanteiden yleishuutona, joka keskeyttää pelin.

Peliä voidaan jatkaa myöhemmin ”Peli jatkuu!” komennolla, jolloin peliä jatketaan tilanteesta, johon se jäi ennen keskeytystä.
Jommankumman joukkueen voitettua pelin on pelaaminen lopetettava ”peli ohi!”-komennolla, jonka jokainen pelaaja toistaa. Komennon suorittaa tuomari tai pelin keskeyttänyt pelaaja. HUOM! Maskeja ei saa poistaa ”peli seis”/peli ohi”-huutojen jälkeen. Maskin saa poistaa vain turva- alueella, kun peli on ohi.

”Peli käy!” komentoa käytetään pelin aloituksen huutamiseen, joka on myös jokaisen toistettava. ”Peli käy”, ”peli seis” ja ”peli ohi” komennot voidaan myös korvata äänitorvella tai muulla merkinantovälineellä. Tämä kuitenkin sillä erotuksella, että pelin loppuessa on silti ”peli ohi” komento huudettava, että jokainen pelaaja varmasti tietää pelin loppuneen.
Muita komentoja: ”Maskit päähän”-komento annetaan aina ennen kuin pelaaja siirtyy pelialueelle ja ennen kuin peli alkaa. ”Tulpat pois”/”piippusukat pois” ja ”ampukaa koelaukaus”-komentoja annetaan myös ennen pelin aloitusta ohjeistaen pelaajia.

 

Turvallisuusohjeiden noudattaminen

Turvallisuusohjeita noudattavat vuokraamot tai pelinjärjestäjät voivat saada käyttöönsä Suomen Paintball-liiton ”Me noudatamme Suomen Paintball-liiton turvallisuus ohjeita”-logon sekä linkityksen SPBL:n turvallisuus ohjeisiin liittymällä Suomen paintball-liiton kannattajajäseniksi. Tämä edellyttää yllämainittujen kohtien täyttämistä sekä oheisen luokituksen pyytämistä SPBL:ltä kannattajajäsenmaksun maksamisen yhteydessä. Logo toimii takeena turvalliselle paintballin pelaamiselle ja on omalta osaltaan edistämässä turvallisempaa ja mukavampaa paintballin pelaamista.

Suomen Paintball-liiton hallitus 1.2.2020.