Paintball-seuran perustaminen

Seuran perustajalle

Olet joko perustamassa paintball-seuraa tai mietit kannattaisiko seuran (rekisteröidyn yhdistyksen) perustaminen. Virallisen seuran perustamisessa on monta hyvää etua jotka saat helpolla tavalla, kunhan vain perustat rekisteröidyn yhdistyksen. Seurasi voi näet omistaa omaisuutta. Tällöin ”yhteishyvä” tavarat tai hyödykkeet eivät katoa kun ne omistava pelaaja lähtee peliporukasta. Seura voi myös tehdä sopimuksia, joita ovat sponsorisopimukset tai muut toimintaanne auttavat sopimukset. Lisäksi seurasta on hyötyä kun teet esimerkiksi pelikenttä-, tapahtuma- tai avustushakemuksia. Hakemukset hyväksytään tödennäköisemmin kun niiden taustalla on virallinen urheiluseura kuin kokoonkerätty peliporukka. Myös jäsenmaksujen periminen seuralle on mahdollista. Jäsenmaksut voidaan käyttää taas yhteisten tavaroiden, palveluiden tai hyödykkeiden ostoon. Kun järjestätte tapahtumia tai pelejä, niin myös vahingon sattuessa vastuun ottaa yhdistys, ei yksittäinen pelinjärjestäjä. Ainoastaan seura (rekisteröity yhdistys) voi olla Suomen Paintball-liiton virallinen jäsen (kannattajäsenenä voi toimia myös yksityishenkilö/yritys) ja näin saada käyttöönsä kaikki liiton palvelut. Olemalla Suomen Paintball-liiton jäsen edistät Suomi-paintballia eteenpäin ja olet tekemässä lajista parempaa harrastaa. Alla olevien ohjeiden on tarkoitus ohjata sinut läpi seuran perustamisen, niin että se tapahtuu sujuvasti ja helposti.

Alkutoimenpiteet

Seuran perustamista ja toimintaa ohjaa yhdistyslaki. Se asettaa perustamiselle reunaehdot joiden puitteessa on toimittava. Suomen Paintball-liiton jäseneksi liittymisohjeet taas auttavat perustettua seuraasi liittymään liiton jäseneksi. Seuran perustaminen on helppoa ja suhteellisen yksinkertaista.Ennen kun alat täyttämään papereita seuran perustamiseksi kannattaa miettiä muutamaa asiaa, jotka auttavat sinua valinnoissasi.

Onko alueella on jo toisia toimivia seuroja

Onko alueellanne joku muu jo perustettu seura, jonka kanssa voisitte toimia? Seurat voivat toimia useille eri joukkueille ja seurassa voi olla jopa eri paintball pelimuotojen edustajia. Tässä molemmat säästätte seuranpyörittämistyössä, koska tekijöitä on enemmän. Jos yhteenlaskettu jäsenmääränne on esimerkiksi yli 20 henkilöä, niin seuranne on paljon vakaammalla pohjalla, kuin pieni 10 hengen seura. Pienien paintball-seurojen ongelmana on se että sen ainoan tai ainoiden aktiivien lähtiessä seura kuihtuu. Siksi kannttaa jo perustamisvaiheessa miettiä tulevan seuran jäsenmäärää sekä jäsenhankintaa. Skenaario- paintball ja kilpa-paintball muodostavat yhdessä hyvä symbioosin, jossa skenaario puolelta saadaan pelaajia kilpapuolelle tai toisin päin. Näin esimerkiksi alueella toimivasta toisesta joukkueesta voi olla yllättävän paljon apua, jos perustatte yhteisyhdistyksen.

Miten seuranne eroaa muista toimivista seuroista?

Kannattaa siis keksiä muista seuroista eroava nimi. Lisäksi kannattaa miettiä mitkä ovat teidän seuranne päämäärät, toimintatavat tai jopa takananne oleve ideologia. Nämä kaikki ovat hyödyllisiä asioita olla valmiiksi mietittynä, kun teette tulevaisuudessa päätöksiä seuraanne koskien. Jotkut vastaantulevat päätökset tarvitsevat tuekseen seuranne ideologiaa, kun se on kaikkien tiedossa yhteentörmäyksiä tapahtuu vähemmän. Lisäksi jos alueella on paljon samanlaisia urheiluseuroja, niin kannattaa miettiä sitä mikä tekee teistä erikoisen ja mitkä ovat teidän houkuttimenne.

Miten rahoitatte seuran toiminnan?

Jos seuran toiminnan kulut katetaan jäsenmaksuina, niin mikä on sen suuruus? Aiotteko rahoittaa osan toiminnastanne tai investoinneistanne sponsoreilla? Mitä sponsoritoiminta velvoittaa? Harrastatteko talkoo-, keräys- tai arpajaistoimintaa?
Kun perustamispäätös on tehty, voitte käyttää seuraavia asiakirjoja seuran perustamiseen:

  • Patentti ja rekisterihallituksen (PRH) sääntömalli seurolle: sääntömalli_III.
  • Perustamiskirjalomake PRH:lle: Perustamiskirja
  • Seuran ilmoittamislomake PRH:n yhdistysrekisteriin: Perusilmoitus yhdistysrekisteriin
  • Suomen Paintball-liiton jäsenyyshakemus SPBL:n jäseneksi

Seuran perustava kokous

Perustamiskokouksessa täytetään perustamiskirja kolmena kappaleena ennen perustavaa kokousta. Perstamiskirja on allekirjoitettava vähintään kolmen yhdistyksen perustavan jäsenen toimesta joka tapahtuu kokouksen jälkeen. Liitteeksi laitetaan lisäksi seuran säännöt.  Jos sääntömalli III ei vastaa tarpeitasi, voit mielihyvin räätälöidä siitä tai jostain muista malleista seurallesi sopivan.

Perustamiskokouksen lopuksi perustamiskirja allekirjoitetaan. Perustajana olevan luonnollisen henkilön tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

Perustavan kokouksen kulku

Perustavan kokouksen koollekutsumiseen ja tiedottamiseen kannattaa paneutua huolella. Ennen perustavaa kokousta on parustamiskirja ja sääntöehdotus hyvä olla valmiiksi tehtynä.

Perustavan kokouksen työjärjestys voi olla esimerkiksi seuraava:
1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
3. alustus puheenvuoro seuran perustamisesta
4. keskustelua seuran perustamisesta
5. päätetetään seuran perustamisesta
6. perustettavan seuran nimen ja sääntöjen hyväksyminen
7. sääntöjen edellyttämien toimihenkilöiden valitseminen. Valitaan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
8. annataan hallitukselle lupa tehdä sääntöihin ”yhdistysrekisteriviranomaisten ehdottamat stilistiset muutokset”
9. päätetään seuran liittymisestä Suomen Paintball-liittoon
10. päätetään seuran merkitsemisestä yhdistysrekisteriin (Muuten ei ole rekisteröity yhdisys eikä voi liittyä Suomen Paintball-liittoon)
11. päätetään jäsemaksut ja niiden suuruudet
12. käsitellään muut sääntöjen edellyttämät asiat

Lopuksi allekirjoitetaan perustamissopimus (vähintään 3 henkilöä)

Kokouksen jälkeen perustamiskirja sekä sen liitteenä säännöt lähetetään patentti- ja rekisterihallitukselle.
Kun seuran perustava kokous on pidetty, on seuraavaksi seuralle nimetyn hallituksen vuoro kokoontua ja järjestäytyä.

Hallituksen järjestäytyminen

Yleensä yhdistyksen hallitus voi seuran sääntöjen mukaan jakaa tehtävänsä sisällään. Silloin hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitaja sekä muut toimihenkilöt.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen asialista voi olla esimerkiksi seuraava:

1. kokouksen avaus
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan valitseminen
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. asialistan hyväksyminen
5. hallituksen järjestäytyminen
6. todetaan perustavan kokouksen päätökset ja päätetään toimenpiteistä
7. yhdistysrekisteriviranomaisten ehdottamat stilistiset muutokset säähtöihin (jos tarvetta)
8. muut esille tulleet asiat
9. kokouksen päättäminen

Yhdistysrekisteri ilmoitus seurasta

Seuran ilmoittaminen yhdistys rekisteriin tapahtuu täyttämällä perusilmoitus. Tämä tapahtuu helpoiten täyttämällä perusilmoitus ja lähettämällä se patentti ja rekisterihallitukselle sähköisesti (http://www.prh.fi).
Imoitukseen kirjataan yhteyshenkilö, henkilötunnus, osoite, kotikunta sekä nimenkirjoittajat. Ilmoitus täytetään kolmena kappaleena ja liitteeksi laitetaan täytetty ja allekirjoitettu perustamiskirja sekä yhdistyksen säännöt. Perusilmoituksen jättäminen maksaa 60€ ja se on oltava maksettuna PRH:lle.
Lopuksi perusilmoitus vakuutetaan ja allekirjoitetaan kolmena kappaleena. Tietojen on näin oltava oikein ja nimenkirjoittajien on oltava täysivaltaisia (ei alaikäisiä, vajaavaisia tai konkurssissa). Jos ja kun nimenkirjoittajat tai puheenjohtaja vaihtuu on siitä tehtävä muutosilmoitus PRH:lle.

Muuta materiaalia yhdistyksen perustamiseen löydtä Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta täältä.